Nu får du lägre pris på din anslutningsavgift

Byafiber - Lägre anslutningsavgift

När föreningen tittat på rådgivande dokumentation har vi tidigare fått information om att anslutningsavgiften skall momsbeläggas för att Skatteverket skall se föreningens verksamhet som momspliktig. I dialog med Skatteverket har det nu visat sig att detta inte stämmer, och därför tar vi nu bort momsen på anslutningsavgiften.

Byafiber - Lägre anslutningsavgiftFaktum är att Skatteverket kräver att vi måste motivera varför vi ska lägga moms på anslutningsavgiften om vi skall ha den kvar. För föreningens del blir det enklare hantering utan moms, samtidigt som det blir billigare för medlemmarna, vilket gör valet enkelt.

Den lägre anslutningsavgiften betyder att den första faktura du kommer att få från Byafiber blir lägre än vad som tidigare uppgetts. På fakturan kommer den första anslutning kosta 1600 kr och anslutningar utöver den första 5000 kr/st under samma förutsättningar som anges i anslutningsavtalet. Första delinbetalningen av insatsen är oförändrat 10 000 kr.