Nu kan du lämna din nominering för 2016

Dags att nominera till ByafiberSnart kommer det att vara åsstämma för Byafiber, och det är dags för dig att nominera de du vill se i din styrelse för att du skall få Falkenbergs bästa fibernät.

Under formuläret kan du läsa mer om vad nomineringen till Byafibers styrelse innebär.

Det går bra att nominera sig själv. Den som nominerat är anonym.

 

Nominera någon för att få Falkenbergs bästa fibernät

Som det berättades under stormötet i januari kommer några att lämna styrelsen för fiberföreningen av olika skäl. För att kunna slutföra arbetet kommer vi därför att behöva få in ny personer. Dessutom är det nu föreningen går in i en byggfas, vilket gör att vi kommer vara behov av fler resurser. Allt kommer gå in i en tydligen projekt fas, så kompetens att leda och delta i projekt behövs. Föreningen behöver också hålla många viktiga kontakter med olika myndigheter och organisationer. Det handlar om kontakter för att klara miljö- och naturkrav, för att hantera tillstånd och kvalité för byggnation och en hel del administration vad de gäller olika avtal med medlemmarna.

Du kan nominera vem du vill, även dig själv. Nomineringen är anonym, och styrelsen kommer samla ihop nomineringarna och kontakta personerna och bygga en arbetsgrupp för att slutföra bygget av fibernätet.

Vem nominerade du?