Nu skall vår kompletta ansökan behandlas

Vår ansökan skall behandlas
Vår ansökan skall behandlasIdag är sista dagen för att lämna in kompletteringar i ansökan om stöd för att bygga fibernätet. Det vi gjort att är att justera till aktuellt läge så att vi får så många prioriteringspoäng som möjligt, vilket används för att bestämma i vilken ordning ansökningarna skall handläggas.
 
Efter den 18:e maj väntas alltså besked om vi får bidrag.

Vad gör vi fram till den 18:e maj?

Fram tills dess kommer föreningen att arbeta vidare med att slutföra arbetet med markavtalen och låta ge de som inte anmält sig en sista chans att få ansluta sig till fibernätet till det mycket lägre priset. Glöm inte berätta det för dina grannar som ännu inte valt att gå med. Vi kommer meddela datum, och det lutar att att bli runt den första april.
 
Fortsatt kommer vi se till att komma en bra bit på väg med upphandlingarna, göra klart anslutningsavtalen och dessutom ha vår årsstämma.

Skriv in den 24: april för årsstämma

Styrelsen siktar på att ha ett klart förslag så att vi kan ta beslut om vi skall bygga nätet på stämman.