Ny komplettering till Länsstyrelsen inlämnad

Plats för kopplingsskåp där fiber skall fördelas till olika hus och vidare till nästa kopplingsskåp, med olika dimensioner på slangarna.

Föreningen fick en rad frågor från Länsstyrelsen om uppgifter och kompletteringar för vår ansökan. Vi har nu lämnat in alla det kompletterande uppgifterna och justera några data i ansökan så att det motsvarar det de önskar.

Den information vi har är att vi skall få besked om vår ansökan den 18: maj.

Under tiden pågår arbete med att få färdigt upphandlingsunderlag. Idag har Byanätsforum publicerat nya mallar för detta, vilket betyder att vi bör jämför det vi har skrivit mot de nya mallarna.

Eftersom vi vet att vi har några avsägelser från styrelsen så söker vi efter personer som vill vara med i gänget och bygga Falkenbergs bästa fibernät. Hör av dig till styrelsen om du vill vara med, eller känner någon som du tycker borde vara med.