Ny styrelse i Byafiber för 2016

Ny Styrelse

Ikväll har Byafiber haft ordinarie stämma i Gällareds bygdegård. Förra styrelsen fick ansvarsfrihet och applåderades för sitt arbete med att fixa bidrag till vårt fibernät.

Stämman valde ny styrelse, som efter ett konstituerande möte, ser ut så här:

Ordförande Elisabet Berglund, Häljared
Vice ordförande Anders Hägnefröjd, Hägnen
Kassör Anna-Karin Berghamn, Björshult
Sekreterare Johanna Dahlqvist, Sundhult
Ledamot Ulf Gustafsson, Bråtagärde
Suppleant Marie-Louise Andersson, Normanstorp
Suppleant Bertil Jarhult, Åsen
Suppleant Jerry Gunnarsson, Kvarnlyckan

Styrelsen fick i uppdrag att gå vidare med anbudsförfarande och att när detta är klart kalla till extrastämma där beslut tas om nätet ska byggas samt anslutningkostnad.