Nyhetsbrev Januari 2015

Fibergrävning i gång

Vad händer i fiberföreningen?

Vi börjar ett nytt år och går in i en ny fas och ett skarpt läge, där vi verkligen börjar bygga vårt fibernät. Det är en hel del kvar att göra och vi behöver hjälpa varandra för att hela nätet skall bli verklighet. Det vi vet är att det kommer dröja något innan vi kan få ordentlig fart eftersom ett beslut i EU måste inväntas.

Falkenbergs kommun går in och stöttar oss

Fibergrävning i gång
Grävning av fiber har börjat mellan Gällared och Kärnebygd.

Under tiden kommer Falkenbergs kommun gå in och stötta oss på ett antal sträckor med lika stor del som en EU- bidragsansökan skulle ge (60 %). Det handlar främst om vägen från Gällared upp förbi Kärnebygd (en sträcka på omkring 11 km). Det är många grenar som går ut från denna sträckning och som kommer utgöra basen för stora delar av nätet. Anledningen till att kommunen går in med pengar för denna del är att vägen nu är under ombyggnad och det blir då billigare och enklare att lägga ner fiberslang i samband med detta.

Dessutom finns det ett par mindre sträckningar som gjorts i samarbete med E.ON.

Totalt sett är det ungefär 1/4 av nätet som vi kan lösa på det här
sättet.

Vi behöver betala vår del

Denna fjärdedel kommer kommunen alltså gå in och betala 60 % av, och de resterande 40 % måste vi finansiera på egen hand. Vi har tittat på olika lösningar, och funnit att det bästa vore att medlemmar frivilligt går in med ett frivilligt förskott till föreningen, som sedan omvandlas till andel i föreningen den dagen vi beslutar exakt hur stor andelen skall bli (alltså avgiften på anslutning). I dagsläget beräknar vi denna till någonstans mellan 10 000-23 000 kr beroende på grävningsförutsättningarna och hur många vi blir.

Anledningen till att vi valt att hoppa på kommunens erbjudande är att vi får lägre grävkostnader, vilket är den största delen av kostnaden för fibernätet. Det som är oerhört fördelaktigt för föreningen är att inte behöver invänta ansökningssvar från EU. Dessutom är kommunens andel lika stor som den som EU-bidragsansökan skulle kunna ge oss. Det vi får är en riktigt bra start för oss.

Flera medlemmar som vi talat med om förskott är beredda att gå in med pengar för att vi skall få denna del gjord och ju fler vi blir ju lägre blir givetvis lånesumman per medlem. Summan som vi i föreningen behöver stå för själva i detta skede är beräknad till ca 270 000 kr. Hör av er till Christian eller Anna-Karin om ni kan tänka er att låna ut pengar (se kontaktuppgifter nedan).

Nästa del av ansökan dröjer

För att bygga nästa del måste Länsstyrelsen godkänna den ansökan vi lämnat in. Det kommer dröja eftersom EU måste godkänna Jordbruksverket upplägg för användning av pengarna från EU:s landsbygdsprogram. I dag säger Jordbruksverket att beslut om bidrag inte kan ges förrän efter sommaren. När väl beslut är taget kan vi gå ut med en upphandling av entreprenaden.

Vi har lämnat in en preliminär ansökan som vi kan justera ända fram till i vår. Som reglerna ser ut idag (de kan justeras något innan EU-beslutet är helt klart) så kommer vårt område ges hög prioritet. Vårt område är ett sådant område som stödet är utformat för.

Du kan hjälpa till att skynda på

Du kan hjälpa till med att få allt att gå smidigare. Den första uppgiften du kan hjälpa till med är att se till att så många grannar som möjligt är med. Då vet vi hur mycket vi måste gräva (den största kostnaden) och hur många som är med och delar på den slutliga kostnaden.

Det finns delar av nätet där vägsamfälligheter kommer att renovera sina vägar, och när detta görs kan det vara idé att lägga ned slang samtidigt.
Vi har utförliga beskrivningar om hur en fiberslang skall läggas ned på bästa sätt, så hör av er om ni kommer att göra markarbeten på en sträcka där fiber skall läggas ned, så kan vi hjälpas åt att få fibernätet färdigt så tidigt som möjligt.

Medlemsavgift för 2015

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2015. Det gör du genom att ange fastighet när du betalar 100 kr till bankgiro 864-2530.

Nu bygger vi ett fibernät för framtiden där alla är med!

Styrelsen Byafiber

Kontaktuppgifter

Christian Dahlqvist, ordförande, christian@sundhult.com, 070-625 33 99
Anna-Karin Berghamn, kassör, annakarin.berghamn@gmail.com, 070-348 88 31

Räkneexempel pris fiberanslutning

Låg grävkostnad

Medel grävkostnad

Hög grävkostnad

130 medlemmar

15 500 kr

20 000 kr

23 000 kr

150 medlemmar

13 500 kr

17 000 kr

20 000 kr

200 medlemmar

10 000 kr

13 000 kr

15 000 kr

I dag har föreningen 125 medlemmar.