Positiva tongångar på stormötet

Stormöte april 2103
Stormöte april 2103 i Gällareds bygdegård
Stormöte april 2103
Stormöte april 2103 i Gällareds bygdegård

Runt 50 personer samlades i Gällareds bygdegård på tisdagaskvällen (23/4) för att få reda på hur arbetet hittills fortlöpt. Tongångarna efter mötet var mycket postiva.

Under mötet redovisade styrelsen för den ekonomiska föreningen vad som gjorts hittills, och vad som kan förväntas av framtiden.

Bland annat redogjorde man för valet att använda Rala som nätprojektör, och hur arbetet med kalkyler och bidragsansökningar sett ut. Det är osäkert idag vilken storlek på bidrag som kan beviljas, och när ett sådant besked kan ges. Länsstyrelsen har mål för kostnadstak per anslutning, men huruvida dessa mål hållas är mycket osäkert.

För att få ökat engagemang och bättre möjlighet att planera lokalt har dessutom ett arbete med att dela föreningen i två delar gjorts, i en Gällaredgren och en Ätrangren.

Vi tittade på kartorna

Under mötet tittade också medlemmarna på de kartor som Rala tagit fram och kom med många bra förslag till förbättringar. Dessutom kunde alla få en överblick om vilka som bör tillfrågas om att vara med i fiberföreningen.

Flera personer som ännu inte är medlemmar i föreningen kom och meddela att de nu bestämt sig för att gå med, och vi har mycket goda möjligheter att få en hög anslutningsgrad i vårt område.

Styrelsen bad om hjälp med ett par saker

Ny styrelse

I juni kommer en ny styrelse för fiberföreningen att utses. Förslag på namn över vilka som kan ingå i den mottages tacksamt.

Områdesansvarig

Vi kommer inom kort behöva områdesansvariga, och känner du att du kan bidra med det ber vi dig höra av dig.

Tysk översättning

Önskemål om en tysk översättning för vårt material framkom också på mötet. Om någon har tyskkunskaper vore det mycket tacksamt om sidorna här till vänster med rubriken Varför fiber? och dess undersidor kunde få en översättning.

Ni når styrelsen på kontakt@byafiber.se. Det var några som frågade efter kartorna i digitalt format. Hör av er till oss så fixar vi det.

//Christian (christian@sundhult.com, 070-625 33 99)