Rapport från årsstämman 2019

Byafiber - Årsstämma 2019

Under torsdagskvällen genomfördes årets stämmoförhandlingar för Byafiber med förhandlingar och information från IP-Only.

Styrelsen får nytt förtroende och om det går som planerat kommer fiberanslutning få ett slutpris på 20 000 kronor, dvs att inga fler delbetalningar behöver göras.

IP-Only öppnade kvällen

Kvällen började med att Cedric Strauss från IP-Only berättade mer om deras nordiska nät (backbone) och hur de har ett Network Operation Center, NOC, som övervakar hela deras nät dygnet runt, året om. Även noden för vårt fibernät. Skulle det uppstå fel i deras utrustning har de tekniker som är redo att åka ut till oss omedelbart.

De ligger också och tittar på hur stor belastning vårt nät har. När nätet belastas till 70% går ett larm i deras NOC, och de kan initiera en uppgradering av utrustning för att klara av ännu högre trafik. Än så länge har vi god marginal i vårt nät.

Cedric fick många bra frågor från den intresserade församlingen, och svaren gav oss trygghet att de gör vad de kan för att vi skall ha en bra uppkoppling.

Ett enda fel skickat till Byafiber

Under tiden som nätet har varit i drift har endast ett fel eskalerats till Byafiber.

När ett fel uppstår tar abonnenten kontakt med sin tjänsteleverantör. Om felet inte kan lösas där skickas det till IP-Only som gör en felsökning. Kvarstår ändå felet skickas det vidare till fiberföreningen.

Vid det fel som skickades till föreningen visade det sig att det var ett antal bakgrundsprocesser på abonnentens dator som begränsade prestandan på fiberanslutningen när test utfördes med Bredbandskollen. När programmen avslutats visade Bredbandskollen full hastighet.

23 000 blir 20 000 kronor

Stämmoförhandlingarna handlade en hel del om ekonomi nu när projektet strax skall avslutas. Styrelsen berättade att det ser ut som att den slutgiltiga kostnaden för en anslutning kommer att hamna på 20 000 kronor. Det är alltså 3 000 kronor lägre än den preliminära kostnaden 23 000 kronor som aviserats tidigare. Detta är vi naturligtvis väldigt nöjda med.

Kostnad för nya anslutningar

Den största diskussionen var kring vad nya anslutningar skall kosta.

Det var tydligt att de som var på stämman tycker att Byafiber har ett samhällsansvar, och för att gynna en positiv utveckling här på landsbygden måste vi arbeta för att få en låg kostnad.

Enhälligt var också att kostnaden för en anslutning inte kommer vara lägre än det som dagens delägare har betalat, snarare högre med tanke på att nya anslutningar inte kan delfinansieras med EU-stöd.

När flera nya anslutningar projekteras är det rimligt att försöka fördela kostnader så at så många som möjligt kan få en låg kostnad. Det var mötets mening att styrelsen får i uppdrag att hantera varje nya anslutning och hitta en bra metod för prissättning för dessa.

Många betalar inte fakturan

Under genomgången av ekonomin noterades att det fanns en post med fordringar. Detta beror delvis på att hela 24% av delägarna inte betalar de 200 kronorna i medlemsavgift i tid.

Vår kassör får lägga en hel del tid på att försöka få in dessa avgifter, genom nya mejl, brev på posten, påstötningar via telefon och information om att vi kan behöva meddela kronofogden.

Låg anslutningsgrad kan ge nätavgift

En annan sak som styrelsen la extra tid på att förklara var hur föreningen får intäkter för nätet. Vår kommunikationsoperatör betalar näthyra till föreningen men endast för de anslutningar som använder tjänster.

Idag är det 146 aktiva anslutningar (58%) och skulle det vara 175 (70%) behöver föreningen troligen inte ta ut en nätavgift för att täcka avskrivningar och driftkostnader för nätet. Vi får hjälpas åt att hitta de 30 anslutningarna så alla kan få en låg kostnad för sitt internet.