Rapport från extrastämman i december 2016

Byafiber - Extrastämma december 2016

Ikväll har Byafiber haft en extra stämma för att ta beslut om att bygga fibernätet. Dessutom har en ny styrelse valts.

Byafiber - Extrastämma december 2016Under torsdagskvällen samlades runt 60 personer i Gällareds Bygdegård för att ge styrelsen mandat att skriva avtal om att bygga fibernätet.

Redovisning av anbud

Styrelsen redovisade hur upphandlingsförfarandet gått till, och vilka anbud vi fått in. Det var ett par olika totalentreprenörer, som både gräver och blåser fiber. Anbuden var lite olika till storlek och hade lite skillnad i tidsplanerna.

Medlemmarna ställde frågor för att få fördjupning om vad för krav som gäller för att få bidrag. Det handlade bland annat om antalet medlemmar som krävs och vilka krav som ställs på fibernätet.

Pengaflöden när nätet är i drift

Skatteverket har krävt redovisning av affärsmodell för att föreningen skall vara momspliktig. Hur det ser ut redovisades också, för att ge bättre förståelse för vilka som får del av de avgifter medlemmen betalar som abonnent till nätet.

Mandat att bygga fibernätet

För att avtalet skall skrivas på från föreningens sida krävs det att ett visst antal medlemmarna skriver på ett anslutningsavtal och gör en delbetalning, för att försäkra oss om att vi verkligen är tillräckligt många medlemmar som delar på kostnaden och att vi kan uppfylla Jordbruksverkets krav för stöd.

Stämman gav styrelsen mandat att fortsätta den här processen, vilket betyder att vi troligen kommer bygga det ca 7,8 mil långa fibernätet under 2017/18.

Ny styrelse har valts

Ny StyrelseEftersom den tidigare ordföranden har flyttat behövdes det göra ett fyllnadsval. För att öka effektiviteten i styrelsearbetet så föreslogs en ny styrelse med färre personer. Stämman beslutade att välja:

  • Johanna Dahlqvist, Sundhult, ordförande
  • Anna-Karin Berghamn, Björshult, kassör
  • Christian Dahlqvist, Sundhult, sekreterare
  • Anders Hägnefröjd, Hägnen, suppleant
  • Jerry Gunnarsson, Kvarnlyckan, suppleant

Stämman beslutade också om arvode för styrelseledamöterna.