Rapport från föreningsstämman

Stormöte april 2103
Stormöte april 2103 i Gällareds bygdegård

Fiberföreningen för området kring Gällared, Byafiber, har haft årsstämma, där styrelsen omvaldes. 

På mötet gavs information om läget och hur framtiden ser ut. Jordbruksverket stängde stödet i november 2013, så föreningen har väntat på nytt datum för att lämna in ny bidragsansökan. Länsstyrelsen öppnar för att lämna in bidragsansökningar den 3:e september igen. Ansökningarna kommer att poängbedömas efter en rad olika kriterier. Hur ansökningarna skall se ut kan komma att ändras, eftersom EU inte godkänt hur det svenska landsbygdsstödet ser ut. Beslut om utbetalningar kan inte göras förrän i maj 2015, efter att EU-beredningen är klar.