Samförläggning i Gallagärde

Kostnaden beror på hur komplicerat grävarbetet blir.
Kostnaden beror på hur komplicerat grävarbetet blir.

E.On kommer renovera elnät på en sträcka i Gallagärde, och Byafiber kommer vara med i och samförlägga slang då.

När det finns möjlighet försöker vi se om vi kan samarbeta med elbolagen, eftersom det är grävningen som är den stora kostnaden. Varje delsträcka vi kan göra detta på sänker kostnaderna för oss.

Elkablar har ännu större krav på vid nedgrävning än slang för fiberoptik. Det handlar om att starkströmskablar är farligare om fel uppstår, då kan det bli risk för personskada.