Samråd med Länsstyrelsen

Samråd med Länsstyrelse

Samråd med LänsstyrelseNär ledningsnät byggs måste samråd med Länsstyrelsen ske för vissa områden. Det är en process vi är igång med. På de de allra flesta sträckor är det inget bekymmer för oss.

Området ner mot Yttra Berg och Bråtagärde är där vi har flest delsträckor som behöver undersökas. Troligtvis är det inga problem då vi håller oss i vägområdet och på rätt sida om vägarna.

Handläggningstiden för det här ärendet skall vara maximalt sex veckor.