Snart ser du maskiner från Miljöschakt i bygden

Miljöschakt bygger Byafibers fibernät
Martin från Martin Grävare, Martin från Miljöschakt och Jan från maskintjänst i Varberg har precis inspekterat hela området för Byafibers fibernät.

Som du kunde läsa är det klart att Miljöschakt kommer stå för totalentreprenaden för Byafiber fibernät. Du kommer snart se deras bilar och maskiner i området när de sätter skopan i marken för lägga ner slangen.

Miljöschakt bygger Byafibers fibernät
Martin från Martin Grävare, Martin från Miljöschakt och Jan från Maskintjänst i Varberg har precis inspekterat hela området för Byafibers fibernät.

Blir du konfunderad över att det står Maskintjänst i Varberg eller Martin Grävare på några av deras 20-tal grävmaskiner de kommer ha i området  så beror det på att de två företagen gått samman under varumärket Miljöschakt. Namnet har de tagit för att de ser nyttan med att tänka ett varv extra på miljön och vår framtid, även när det gäller arbeten som dessa.

Aktivt miljöarbete

Självklart gör namnet att de har något att leva upp till.  De har en miljöpolicy som låter som följer:

Vi arbetar aktivt med att göra så lite miljöpåverkan som möjligt. Med moderna maskiner, miljövänliga bränslealternativ. Tillsammans med medarbetare inom organisationen försöker vi bidra till en bättre miljö.

Faktum är att deras maskiner kommer bygga vårt nät fossilfritt eftersom de tankas med HVO, en syntetisk diesel framställd av i huvudsak slakteriavfall och rapsolja (ingen palmolja vilket förkommer i vissa HVO). HVO står för Hydrogenated Vegetable Oils, och beskriver processen för att framställa bränslet.