Styrelserapporten #1 2015

Styrelsen har haft sitt första möte för hösten. Här är en sammanfattning av vad som togs upp och beslutades.

Styrelse samlades och är laddade för hösten som kommer. Mycket handlar om att få igång projektet i ett mer skarpt läge. Vi har några små justeringar att göra innan vår ansökan är helt komplett. Vi vet att en sak som är avgörande för att få prioritet i kön av ansökan är att få med riktigt, riktigt många medlemmar.

Byafiber - FastighetsskyltSkyltar till alla

Föreningen satte upp skyltar i Gällared i början av sommaren. Efter det har det kommit önskemål från flera att få en sådan skylt vid sitt hus. Därför har vi köpt in fler så du kan visa att du minsann skall ha fiber till ditt hus.

Ansökan till Framtidsbanken

Vi har lämnat in en ansökan om pengar till Framtidsbanken – Falkenbergs Sparbank. Vi vet att de kommer behandla vår ansökan i slutet av augusti/ början av september.

Vi skall skriva markavtal med alla

Ett stort arbete vi har framför oss är att skriva markavtal med alla fastighetsägare och markägare där fibern skall dras fram. En stor del i det är att ordna med kartskisser som skall bifogas markavtalet.

När får vi pengar?

Vi vet inte när Länsstyrelsen kommer börja behandla vår ansökan. Vi har hört att det i bästa fall skulle kunna bli någon/några veckor in i oktober.

Vad kan jag göra nu?

Du kan redan nu börja att dra in fiber i ditt hus. På din tomt är det du själv som får gräva ner slang. Slangen får du av fiberföreningen (kontakta Anders Hägnefröjd). Arbetet kan du söka ROT-avdrag för. Läs mer om det i artikeln om fiber på tomten.

Vad gör styrelsen nu?

Vi i styrelsen arbetar vidare med  ansökan, markavtal och annat. Några av oss skall åka på en bredbandskonferens i Göteborg för att utbyta erfarenheter med andra föreningar. Det är en av fördelarna av att bi är sena, att vi kan lära av andras hinder på vägen mot ett riktigt bra fibernät.