Trafikverket jobbar med vår ansökan

Byafiber - Ansökan till Trafikverket

För att få bygga fiber utmed en väg som Trafikverket äger krävs det tillstånd. Byafiber har lämnat in ansökningar för de vägsträckor som det kan komma att gälla.

Vi tittar också på alternativa sträckningar för att hålla kostnaderna nere.

Byafiber - Ansökan till TrafikverketTrafikverket fick vår ansökan i förra veckan och just nu har de en lång handläggningstid, de behandlar nu de ansökningar som lämnades in för cirka tre månader sedan. Det betyder att ansökan borde vara behandlad innan byggstart. Eftersom det är en väldigt, väldigt liten andel Trafikverketvägar är det inget problem, utan projektet kan gå igång på andra platser.

Det är en ansökan med kartor och bilder som beskriver hur vi skulle kunna tänka oss att lägga fiberslangen på ett par ställen i vårt område.

Det kostar extra per meter att lägga fiber utmed Trafikverkets väg

Trafikverket tar betalt per meter om vi förlägger vår fiberkabel i diket. Priset skiljer sig om det ligger mellan vägkanten och 2,5 meter in, om inte dikesbotten kommer innan, [nivå 1] eller från 2,5 meter (eller dikesbotten) och ytterslänten [nivå 2].
För nivå 1 är priset just nu 14,32 kronor/meter och i nivå 2 5,96 kronor/meter. Till detta kommer en kostnad för ha maskiner som arbetar på vägen, med avspärrningar etc.

Broar ingår också i ansökan

Vi har också ansökt om att få fästa fibern i några broar, bland annat söder om Gällared. Vi vet inte vad det kommer att kosta, då de har ett fast pris för 15 meter, och när den längden överstigs blir det ett anpassat pris. Vi tänker oss att vi skall få till så att vi kan lägga en slang i vägräcket till de som bor söder om ån Ätran.

Gå på mark intill

Det betyder att det är billigare och enklare om vår fiber kan förläggas på marken intill, som exempelvis på en åker, eller gå utmed en parallell väg. Vi tittar på sådana lösningar, och vi har den möjligheten på flera ställen. Det kan betyda att vi kommer ut med nya markavtal på vissa områden där vi kanske vill ändra sträckningen något.