Upphandling av kommunikationsoperatör

KO-upphandling ute

KO-upphandling uteArbetet med fibernätet går vidare. Styrelsen har haft ett första möte för att konstituera sig och dela upp arbetsuppgifter. Dessutom har upphandlingsunderlaget för kommunikationsoperatör gjorts färdigt.

Nu har föreningen fått våra dokument för offentlig upphandling av kommunikationsoperatör, KO, publicerade med hjälp av Falkenbergs kommun. Nu har de olika KO möjlighet att lämna ett anbud fram till den 17:e februari.

Arbetet går vidare

Förutom att godkänna upphandlingsdokumentet tittar styrelsen också på vad som behöver göras för att få en så snabb start som möjligt av byggnationen av fibernätet. En springande punkt är att teckna ett bindande anslutningsavtal med alla medlemmar. Mer information om detta kommer.

Vi skall teckna avtal med entreprenör

Styrelsen kommer också för föreningens räkning så snart som möjligt teckna ett kontrakt med en totalentreprenör. Det finns några frågetecken som styrelsen vill ha svar på innan det kan skrivas under. En sak är att vi måste ha tillräckligt många medlemmar som tecknat ett bindande anslutningsavtal.

Sista chansen att bli medlem till lägre kostnad

Styrelse kommer i början av året sätta ett sista datum för den som vill bli medlem direkt och betala en lägre kostnad för att få fiber anslutet till sitt hus. Efter det datumet kommer kostnaden vara väsentligt dyrare. Vi behöver allas hjälp att berätta detta. Ju fler medlemmar vi är, ju lägre kommer priset att bli. Har du grannar som inte är med, prata gärna med dem. Kanske har du grannar som har fritidshus och är på besök över julen. Hjälp föreningen att tala med dessa också.

Ladda gärna ner vår broschyr om du vill lämna över något till den blivande medlemmen.

Styrelsen konstituerade sig

Styrelsen konstituerade sig också under det första mötet som hölls söndagen efter extrastämman. Det betyder att Anna-Karin Berghamn fortsätter som kassör och att Christian Dahlqvist kommer fungera som föreningens sekreterare.