Utlämning av slang/markeringsband 8:e oktober 9-11

Plats för kopplingsskåp där fiber skall fördelas till olika hus och vidare till nästa kopplingsskåp, med olika dimensioner på slangarna.

Söndagen den 8:e oktober klockan 9-11

parkeringen vid Gällareds Kyrka.
 
På söndag lämnar Byafiber ut slang och markeringsband till dig som skall gräva in fiber själv till ditt hus. Mät sträckan från trädgårdsgränsen till huset + eventuellt avstånd upp på väggen. Läs i vår skiss hur du skall göra.

Låt Miljöschakt gräva in åt dig

Om du vill att Miljöschakt ordnar med ingrävningen till ditt hus behöver du inte hämta slang. Ingrävningen kostar 3 425 kr, ett belopp du kan söka ROT-avdrag för. Med ROT-avdrag blir kostnaden 2 615 kr som du kommer faktureras direkt från Miljöschakt. Notera att det bara är fastighetsägaren som kan göra ROT-avdrag.
Om du inte redan kryssat för att du vill ha ingrävt, så går det bra att meddela via mejl.