Vad är det IP-Only skall göra i vårt fibernät?

Fiber beskrivet som vägar och lastbilar

Som vi berättat tidigare vann IP-Only upphandlingen om vem som skall vara kommunikationsoperatör i Byafibers fibernät. Vad är det då IP-Only skall göra i vårt nät egentligen? Här är ett försök till förklaring med hjälp av vägar och bussar.

Du har tidigare kunnat läsa om att det finns tre lager för en fiberanslutning, men det kan vara lite svårt att se vad skillnaden är mellan kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör. Den här texten beskriver det hela på ett annat sätt och berättar mer om vad IP-Onlys roll betyder för dig.

Se internet som vägar och lastbilar

Fiber beskrivet som vägar och lastbilarNär det här förklaras blir det lätt väldigt tekniskt, och för att göra det lättare vill vi nu att du skall tänka dig att information flyttas med lastbilar. Du har en rad olika åkerier med olika lastbilar att välja på. Du kan frakta paket med speditörer som har billig frakt som inte är den snabbaste men ser till att paketet kommer fram, andra som kan hantera speciella gods, eller snabbt med ilbud. Så klart får du betala mer för en mer exklusiv frakt med massor av personlig service hela vägen.

För att lastbilarna skall kunna köra finns det massor av vägar. En väg från ditt hus till en knutpunkt i en ort nära dig. Därifrån finns motorvägar där lastbilar snabbare kan nå till destinationer långt bort. Skall du ut i Europa och världen får du skicka frakten du via Malmö, Göteborg, Stockholm eller Luleå.

Åkeriet är tjänsteleverantören

Åkeriet är tjänsteleverantören i vår jämförelse med din fiberanslutning. Det är av åkeriet du köper frakt och skickar paket med. Olika åkerier har erbjudande om att skicka olika paket, det kan vara paket för att komma åt internet, eller ha tillgång till tv, telefoni. Du kan betala extra för att de skall köra dina paket fortare från A till B.

Skall vi sätta namn på åkerierna är det alltså Bredband2, Bahnhof, ComHem, Bredbandsbolaget, Viasat och de andra leverantörerna av internet, tv och IP-telefoni.

Vägarna är kommunikationsoperatören och Byafiber

Småvägarna från ditt hus och till närmsta ort är det Byafiber som sköter om. Den delen som du som medlem är med och äger. Det är fiberkabeln, kopplingsskåpen och nodhuset du skall dra parallellen till.

Motorvägarna runtom i Sverige och till knutpunkterna för att åka ut i Europa och världen är det IP-only som sköter om. De övervakar så att lastbilarna lastas så att de kan köra iväg i tid och ser till att de dirigeras om i fall det hänt en olycka. Med trafikljus och skyltning hjälper de lastbilarna att smärtfritt köra paket till dig på motorvägen.

Öppet fibernät = Alla åkerier som vill får köra

När det pratas om öppet fibernät är det samma sak som att alla åkerier som vill köra på motorvägarna får göra det till samma pris. Det är här många klurar på hur det blir om någon äger motorvägarna samtidigt som de har ett åkeri som kör på samma motorväg. Betalar de samma pris som alla andra åkerier som kör lastbilar på motorvägarna.

IP-Only har inga egna lastbilar som det är idag, de är inte tjänsteleverantörer. De har byggt sin verksamhet på att ha motorvägar som förbinder orterna och låta de åkerier som vill få köra. De har också uppdraget att dirigera lastbilar på de mindre vägarna så de skall hitta hela vägen hem till dig.

Andra exempel på kommunikationsoperatörer är Net@Once som sköter både motorvägar och har åkeri. I Telia-koncernen har Skanova/Zitius/Telia en kombination så de har kontrollen över både åkeri, motorväg och småvägarna. Det i sig är egentligen inga problem, så länge alla får ha åkeri som kan köra lastbilar på motorvägen till samma pris. ”På ett icke diskriminerade sätt” brukar det skrivas.

För att få fler att skicka paket med lastbilarna på motorvägar har IP-Only också börjat bygga de mindre vägarna från orterna ut till husen. På landsbygden gjorde man det genom att köpa upp byNet, som nu är en del av IP-Only och som står för den största delen av deras byggnation på landsbygden. En del menar att du som bor i ett hus då är upplåst att alltid använda IP-Onlys vägar och motorvägar.

I Byafiber är det IP-Only som har motorvägarna, och vi kan om vi vill välja att använda någon annan som som har motorvägar som knyter ihop orterna. Här gäller samma sak för Byafiber, att det skall kosta lika mycket att köra på våra vägar, oavsett vem som vill göra det.

Jämförelsen steg för steg

Jämför vi den här beskrivning mot de tre lagren i en fiberansutning blir det så här:

Åkeri/paket – Tjänsteleverantör
Motorvägen/dirigeringen av trafiken – Kommunikationsoperatören
Småvägen – Ägare av fibernät från nodhus till hus (fiberföreningen)

I en senare artikel kommer vi berätta mer om vad IP-Only gör för att trafiken skall flyta snabbt och bra på motorvägarna.