Vad är egentligen ett nodhus?

Skogsgrönt nodhus - Midishelter från RM Mekatronik
Skogsgrönt nodhus. Modellen heter Midishelter. Foto: RM Mektatronik
Nodhus redo för leverans.
Nodhus redo för leverans. Foto: RM Mekatronik

Många som träffar oss i styrelsen hör oss prata om nodhuset i Gällared, och därför tänkte vi att det är på sin plats att berätta mer om vad ett nodhus egentligen är, och vad som krävs för att vi skall få det på plats. Nodhus kallas också för teknikbod vilket i sig är en förklaring på vad det är. 

En nod beskriver att det är en punkt i nätet som når alla andra delar av nätet. Teknikbod beskriver att huset innehåller teknik som är nödvändig för att driva nätet. Idag kan du se flera telestationer runt om i bygden som fyller samma funktion.

Vårt nodhus kommer ha plats för expansion

För att få stöd när man bygger ett fibernät finns det krav på att nätet skall vara öppet. Det gäller även det fysiska lagret. Om du vill läsa mer om de olika lagren i fibernätet kan du gör det på annan plats på vår webbsida.

Det här finns att läsa hos Jordbruksverket webbsida(171212):

Stativen på insidan på ett nodhus från RM Mekatronik
Stativ i nodhus. Foto: RM Mekatronik

Vi i Byafiber kommer äga det fysiska lagret i vårt fibernät. De som vill använda vårt nät får hyra in sig för att nå dig som är ansluten till nätet. För att nätet skall räknas som öppet skall vem som helst kunna få hyra in sig på ickediskriminerande sätt. Det är därför vi har ett något större nodhus, så att det skall få plats med mer än en kommunikationsoperatör.

Som du såg i Jordbruksverkets text ovan så gäller detta krav inte bara nu, utan även för framtiden. För att kunna uppfylla det krav som Jordbruksverket har på oss har vi satt upp flera stativ så att det på ett smidigt sätt skall gå att skilja på olika kommunikationsoperatörer inne i nodhuset.

Vi kommer att starta nätet med att IP-Only är kommunikationsoperatör hos oss, men det kan alltså komma att ändras över tid.

Lite om utrustningen i nodhuset

Elcentral och kyla på insidan på ett nodhus från RM Mekatronik
Elcentralen och klimatanläggningen på insidan av ett nodhus. Foto: RM Mekatronik

Det är kommunikationsoperatören som kommer äga den elektroniska utrustningen i nodhuset. I ett stativ kommer alla fibertrådar och hamnar i rader med fiberuttag, i en så kallad ODF. Från ODF:en kopplas uttagen ihop med den aktiva utrustningen.

I stativet finns det också en UPS, som skall se till att utrustningen fungerar även om det blir strömavbrott.

För att den elektroniska utrustningen skall hålla bättre gäller det att den får arbeta i en bra temperatur, och därför förses huset med en klimatanläggning. Eftersom elektroniken alstrar värme så är det primärt kylning som klimatanläggningen kommer utföra. Samtidigt blir utrustning mer och mer effektiv så att den inte avger lika mycket värme, och kalla dagar blir det aktuellt att låta klimatanläggningen värma nodhuset.

Nodhuset kommer färdigt

Skogsgrönt nodhus i drift hos en fiberförening. Modellen heter Midishelter. Foto: RM Mektatronik
Skogsgrönt nodhus i drift hos en fiberförening. Modellen heter Midishelter. Foto: RM Mektatronik

Det skogsgröna nodhuset med svart tak kommer mer eller mindre färdigt  från RM Mekatronik och ställs på, och fästs i, betongbalkar på en central plats i Gällared. Elen är klar inne i huset, klimatanläggningen är på plats och stativen är redo att ta emot aktiv utrustning.

Det som görs är att att koppla in elen och fiberkablarna, och sedan skall det gå att köra igång. Nodhuset byggs speciellt för oss enligt våra specifikationer. Ett extra tillbehör är att vi kommer förse dörren med en låsbom som skydd för inbrott.

Det krävs bygglov och strandskyddsdispens

Huset mäter 2,2×1,5 meter i innermått. Eftersom höjden på huset är mer än två meter krävs det ett bygglov. Vi har lämnat in en ansökan som skall tas upp på januarimötet för bygglovsnämnden och med efterföljande hantering av tjänstemän siktar vi på att det skall vara klart i mitten på februari.

Du kanske undrar varför vi väntat med bygglovsansökan, och det beror på att vi skulle vara helt klara med utformningen av nodhuset så att vi kunde lämna in en heltäckande ansökan.

Genom Gällared passerar Lillån, vilket gör att ett nodhus måste få strandskyddsdispens. Strandskyddet gäller inom 100 meter från ån, vilket gör att nästan hela kyrkbyn Gällared påverkas. Mellan Lillån och den tänkta placeringen av nodhuset redan finns byggnation och framfartsväg så vi räknar med att vår ansökan skall godkännas, särskilt med tanke på betydelsen för allmännyttan.

Den mark vi kommer placera huset på ägs av Falkenbergs kommun, vilket känns bra, eftersom det i stort är en allmän infrastruktur som kommer alla i bygden till del.  Kommun kommer av latinets ”communis” och betyder gemensam, och vårt fibernät är en gemensam sak.