Vad är en UPS, och hur fungerar den?

UPS - Normldrift och laddning

I enkäten som gått ut till alla medlemmar via e-post är det en fråga om hur mycket du är beredd att betala för en UPS. Några har undrat vad det är och hur den fungerar, och här är en beskrivning för er som undrar.

Spänning även när det är strömavbrott

UPS är en förkortning av engelskans Unbreakable Power Source, alltså avbrottsfri spänningsmatning. I UPS:n finns ett batteri som hålls laddat och som blixtsnabbt kopplas in om strömmen i vägguttaget försvinner.

Vid normaldrift laddas batterier

Vid normaldrift är UPS:n inkopplad till elnätet, och batteriet hålls laddat (den svarta pilen i illustrationen). Utrustningen (medieomvandlare, router etc) drivs av spänningen från elnätet (den röda pilen).

UPS - Normldrift och laddning

Vid strömavbrott körs UPS:n på batteri

När det spänningen försvinner i vägguttaget styr UPS:n om och drar ström direkt ur batteriet (den röda pilen).

 UPS - Strömavbrott

Beroende på batteriets storlek och hur mycket effekt som tas ut bestäms den tid som UPS:n kan förse utrustningen med backup-spänning.

Skyddar mot transienter och spänningsdippar

I alla moderna UPS:er finns också ett transientskydd, vilket betyder att strömspikar på elnätet filtreras bort. Transienter på elnätet är störningar som uppstår av olika orsaker, bland annat åska. Det betyder att om du har din utrustning inkopplad till en UPS får du ett visst åskskydd.

Dessutom används batteriet vid de tillfällen spänningen blir för liten på elnätet, så kallade spänningsdippar. Din utrustning får alltså en jämn spänning hela tiden.

Trappstegsspänning ut ur UPS:n

De mindre och billigare UPS:erna håller inte helt jämn spänningsnivå ut. Det ska också nämnas att spänningen är trappformad i små fina steg, och inte helt ren sinusformad som vanlig växelspänning är.

UPS - spänning

UPS:ens utspänning är anpassad för at driva den här typen av datorutrustning, så det är dock inga problem.

Fiberoptik hjälper dig från åskproblem

Bara genom att ansluta sig till fiber istället för att utnyttja det markbundna telenätet skyddar du dig bättre från åskan. Det beror på att signalerna i fibern är ljus och inte elektrisk signal som i teleledningen. Har du utrustning som är inkopplad i både el- och telenät samtidigt ökar risken för problem, då störningar och strömpikar slår sönder utrustning när störningen hoppar mellan de olika näten.

Detta tillsammans med det transientskydd som UPS:en ger gör att du är bra skyddad mot åska.

UPS hjälper att hålla igång kommunikationen

En UPS som är kopplad till mediaomvandlare och router ser till att du har fortsatt tillgång till nät även om strömmen skulle gå. Du kan välja att koppla in lite annan enstaka utrustningar i den, som exempelvis IP-telefon.

Har du en bärbar dator med eget batteri kan du surfa vidare. Givetvis kan du använda din mobiltelefon eller surfplatta för att surfa. Har du en powerbank, extra batteri till mobiltelefon/surfplatta, har du kontakt med omvärlden under en längre tid.