Vad innebär gruppanslutning för dig?

Föreningen går in i nästa fas. Vi har valt vilka som skall bygga vårt nät, och vem som skall agera kommunikationsoperatör. Den sista pusselbiten är att ha någon som levererar tjänster i nätet, som bredband, IP-tv och IP-telefoni, på det mest förmånliga sättet för medlemmarna.

Det kan göras på två olika sätt. Det första är att medlemmen köper tjänster direkt från tjänsteleverantör på egen hand (öppet nät), och det andra är att en grupp medlemmar, via föreningen, går ihop och skriver på samma avtal för att få ett billigare pris (gruppanslutning). Det finns en del saker att fundera kring innan föreningen bestämmer sig för sin strategi. När fibernätet är delfinansierat med stöd från landsbygdsprogrammet är det ett krav att erbjuda öppet nät till medlemmarna, men föreningen får utöver det erbjuda gruppavtal om medlemmarna önskar detta.

Här redogörs vad vi behöver ta hänsyn till för att göra den bästa helhetsbedömningen.

Köpa tjänster i öppet nät

I den här modellen har föreningen inget avtal om tjänster. Varje medlem väljer själv vilket bredband de vill ha, hur de skall se på tv och om de vill ha telefon. Det finns tjänsteleverantörer som erbjuder så kallade tripleplay-paket, där allt ingår för den som så önskar.

Tittar vi på en visualisering av hur pengarna rör sig i öppet nät ser det ut som på bilden nedan.

För varje aktiv anslutning får föreningen $$ kronor från kommunikationsoperatören i hyresersättning. Medlemmen köper och betalar sina tjänster direkt till tjänsteleverantören.

Föreningen kan ta ut en byanätsavgift av medlemmen om inte hyran fullt täcker kostnader för drift och underhåll av det passiva fibernätet.

Öppet nät kan sammanfattas så här:

 • KO betalar full hyresersättning för aktiva fiberanslutningar
 • Låg, om någon byanätsavgift
 • Upp till medlem att välja tjänsteleverantör
 • Upp till medlem att välja bindningstid
 • Ingen större administration för föreningen

Köpa en gruppanslutning

I den här modellen går många av medlemmarna ihop för att teckna exakt samma avtal med en tjänsteleverantör för att få mängdrabatt. Avtalet binds ofta över en längre tid, 3 alternativt 5 år är rätt vanligt för att få ett så lågt pris som möjligt. För att teckna en gruppanslutning brukar tjänsteleverantören ha ett krav på att minst 100 medlemmar tecknar avtalet.

Gruppanslutning

Föreningen blir i den här modellen en spindel i nätet. Tjänsteleverantören skickar en faktura med en klumpsumma för alla som ingår i gruppanslutningen. Det är sedan föreningens uppgift att fakturera varje enskild medlem och se till att de betalar. Skulle en medlem flytta eller av någon annan anledning inte vilja fullfölja sin betalning är det föreningen (och därmed medlemmarna) som får stå för de pengar som saknas. Hanteringen av faktureringen innebär en administration för föreningen, vilket medför en extra administrationskostnad för varje medlem med gruppanslutning.

Kommunikationsoperatören betalar cirka 70 % av hyran för varje aktiv fiberanslutning jämfört med ett hur det är i ett öppet nät. Det betyder att föreningen troligtvis behöver ta ut en högre byanätsavgift för att kompensera för den lägre hyresintäkten för de som väljer gruppanslutningen.

Vanligtvis är tjänstepaketet i en gruppanslutning ett så kallat tripleplay-paket, men det kan även vara ett rent bredbandsabonnemang.

En medlem kan välja att stå utanför gruppanslutningen och köpa tjänster direkt från en tjänsteleverantör på det sätt som beskrivs i Köpa tjänster i öppet nät.

Gruppanslutning kan sammanfattas så här:

 • KO betalar ca 70 % av full hyresersättning för aktiva fiberanslutningar
 • Byanätsavgiften blir troligen högre för att kompensera den  lägre hyresersättningen
 • Minst 100 medlemmar måste teckna samma avtal med samma tjänster från en leverantör
 • Bindningstiden är vanligtvis 60 månader (5 år) för att få bäst rabatt
 • Föreningen fakturerar varje enskild medlem
 • En administrationsavgift från föreningen för arbetet med faktureringen tillkommer
 • Föreningen skall erlägga full betalning till tjänsteleverantören (oavsett hur många medlemmar som betalar)

Sammanfattning

En medlem kan aldrig nekas att köpa tjänster via det öppna nätet. Det är upp till var och en att bestämma hur man vill göra.

Föreningen förhandlar om gruppanslutning med kommunikationsoperatören som i sin tur förhandlar med sina tjänsteleverantörer. Föreningen kan sätta andra krav än det som vanligtvis brukar användas (5 år och minst 100 medlemmar), för att se vilket pris ett sådan gruppanslutning kan ge. Det enda säkra är att föreningen får ca 70% i hyresersättning jämfört med en aktiv fiberanslutning i det öppna nätet.

Föreningen har i anbudet för kommunikationsoperatör fått förslag på gruppanslutning, men det är öppet att fråga om ett nytt prisförslag utifrån ändrad kravbild från oss.