Vad innebär upphandling av kommunikationsoperatör?

Som vi berättade för några dagar sedan är upphandlingen av kommunikationsoperatören upplagd på en databas, och vi inväntar nu svar. Men hur går det hela till i den här offentliga upphandlingen egentligen?

Först kanske vi skall titta på vad en kommunikationsoperatör, KO, faktiskt är. Det är tre huvuddelar som är av intresse, och det är att få signal till föreningens nodhus, få signal från nodhus till din router i ditt hus och se till så att det finns tjänsteleverantörer i nätet.

För dig som är nyfiken på en helhetsbild så har vi tidigare skrivit om de tre nivåerna i ett fibernät här på sidan. Där finns den här bilden beskriven mer i detalj och den kan vara bra att ha med i minnet när du läser resten.

Signal till nodhus

Med signal till nodhus menas att det är kommunikationsoperatörens uppgift att se till att det finns möjlighet att datatrafik kan skickas via vårt nodhus i Gällared. Nu är planen att lägga vårt nodhus intill Skanovas (Telias) redan befintliga nodhus där det finns en fiber. Olika tjänsteleverantörer har servrar och system på platser i Sveriges och de behöver nås för kan kunna ge oss tillgång olika tjänster som bredband och TV.

Få signal från nodhus till din router

Det är KO som ser till att det går signal i fiberkabeln som ligger nergrävd i marken. För att det skall fungera behövs aktiv utrustning, prylar som lyser i fibernätet och som omvandlar ljuset till elektriska signaler i ditt hus. Den här utrustningen är det kommunikationsoperatörens uppgift att se till att den finns och fungerar. Byafiber ser till att det finns ett nodhus i Gällared där KO kan ha sin utrustning. Huset väljs på ett sådant sätt att det skall kunna få plats med mer än en KO för framtida behov.

Det går alltså en kabel från nodhuset i Gällared hela vägen hem till dig.

Tjänsteleverantörer i nätet

Tjänsteleverantörerna har sedan avtal med KO, och det är det som bestämmer vilka bolag medlemmarna kan teckna avtal med för internetaccess, TV-paket och telefoni. Lite beroende på möjligheter att nå tjänsteleverantörernas system kan en KO ha olika utbud i olika delar av landet.

Hur väljs KO för Byafiber?

KO-upphandling uteI en offentlig upphandling så skickar intressenter in anbud. På en given dag öppnas alla anbud samtidigt och poängbedöms. Poängbedömningen bygger på en lista av uppgifter som KO lämnat i sitt anbud. Den KO som får flest poäng vinner upphandlingen. Saker som poängbedöms är exempelvis tjänsteleverantörsutbud, kostnad för medlem, vad KO betalar i hyra för att använda vårt nät och referenser från andra föreningar.

Vi har tagit hjälp för att få ett så bra underlag som möjligt för att vi skall få en bra KO ut många aspekter.  Ni kan själva läsa upphandlingen på vår sida.

Nästa steg blir att undersöka gruppanslutning

När en KO väl är vald kan vi gå in i nästa fas och låta KO förhandla med sina tjänsteleverantörer för att hitta ett bra pris på en gruppanslutning. Med gruppanslutning, eller kollektivavtal som det också kallas, menas att en större grupp medlemmar ansluter sig och binder upp sig för en viss tidsperiod till exakt samma tjänstepaket för att på det viset få ett lägre pris jämfört med enskilda avtal. Givetvis skall det gå att teckna kompletterade paket/tjänster utöver detta (som extra TV-kanaler exempelvis). När KO känner att de har bra paket kommer vi i Byafiber inleda diskussioner med dem. Det är alltså inget som sker med automatik så fort vi har valt en KO, utan kan dröja lite. Det kommer också vara möjligt att stå utanför gruppanslutning och teckna avtal direkt med tjänsteleverantör. Vid gruppanslutning är det föreningen tar in betalning av medlemmarna för tjänsterna och betalar sedan en klumpsumma till KO/tjänsteleverantör, medan medlemmen betalar tjänsteleverantören direkt vid enskilda avtal. Det är alltså mer jobb för föreningen med gruppanslutning, men det kan ge ett bättre pris för medlemmen.