Vad kan vi söka för bidrag?

En viktig del för att begränsa kostnaderna för byggandet av vårt fibernät är vilka bidrag som vi har rätt att söka. Här är ett antal bidrag vi tror kan beviljas för vår del.

En del av stöden kommer förändras till hösten, så vår av sikt är att få in ansökningar så snart som möjligt. Samtidigt ligger PTS medfinansieringsstöd fryst för tillfället (2012-04-20), och vi får undersöka vad det kan betyda för oss.

Post och telestyrlesen (PTS)

Post och telestyrelsen har ett program kallat Bredbandstöd för landsbygden för att medfinasiera fiberprojekt. Just nu är detta bidrag stoppat (2012-04-20) för översyn.

Läs mer mer om hur bidraget fungera, och hur mycket bidraget kan ge.

Kanalisationsstöd

Detta är ett bidrag för att lägga tomma rör som man sedan kan dra fiber i. Bidraget kommer från Region Halland och kan uppgå till maximalt 50% av kostnaden. Kostnader som får räknas in i underlaget hör projektering, material, arbete, maskinhyra och liknande kostnader.

Läs mer om bidraget på Region Hallands sida.

Jordbruksverket

Jorbruksverket har ett landsbygdsstöd som kan nyttjas. Även här måste det ske med medfinansiärer.

Läs mer om stödet från Jordbruksverket.

Leader Halland

Vi borde vara berättigade att söka lite medel från Leader, för att organisera föreningen och få med så många som möjligt i projektet.

Mer om projektstöd från Leader Halland.

Fler förslag

Har ni fler uppslag, idéer och tankar kring hur vi kan finansiera vårt fibernät, hör av er till oss (eller använd kommentarsfältet nedan).