Jippie! Jag har fiber, men hur bygger jag nätet hemma?

Många har fått, eller kommer snart att få, fiber indraget hemma. Fiber är väldigt viktigt för framtiden eftersom mer och mer runt omkring oss kommer utvecklas genom digitaliseringen. Fibern till hemmet kommer vara motorn i utvecklingen. De mobila nätverken kommer utvecklas parallellt och är viktiga för de tillfällen vi är utanför hemmet. Vi behöver alltså både och.

Trådlöst blir aldrig lika snabbt

Den trådlösa tekniken kommer utvecklas och bli snabbare och snabbare, men kommer aldrig nå upp till samma prestanda som optisk fiber. Bland annat för att det tar tid att skicka information i luften, och lika lång tid att få svar. Där går det inte att konkurrera med ljusets hastighet som utnyttjas i en fiber.

Ditt nätverk utgår från mediakonverteraren

Där din fiber kommer in i huset skall de sitta en mediakonverterare. Den omvandlar ljuset i fiberkabeln till en elektrisk signal, med nätverksuttag.  Till den kopplas sedan en router som du kopplar upp din utrustning till.

Routern levereras ibland av tjänsteleverantören, eller så skaffar du en som passa dina behov. Routern ger ofta trådlöst nätverk.

I praktiken behöver inte mediakonverteraren  och routern sitta på samma plats, det går bra att dra en nätverkskabel mellan mediakonvereteraren och routern. Självklart är det smidigt att ha sin utrusning samlat.

Begränsat utrymme i luften

Det finns ett begränsat antal radiofrekvenser som används för trådlös kommunikation. Det gäller både för de mobilnätverken och dina trådlösa enheter hemma. Hemma börjar många ha massor av trådlösa enheter som pratar med varandra. Det kan vara via WiFi, Bluetooth eller andra protokoll. All den trådlösa trafiken äter upp tillgängliga radiofrekvenser och gör att vi tillslut inte kan anslut det vi vill med en prestanda vi förväntar oss.

Därför skall du bygga ett nätverk hemma med en nätverkskabel till den utrustning du har som är stationär. Dator som aldrig flyttas, inkopplingar till TV, nätverkslagring etc. Den utrustning som har, eller kan ha, en nätverkskabel bör ha det.

 

Kabel enligt byggregler

Faktum är att det sedan 1999 enligt byggstandard SS 437 01 46 skall finnas ett dubbeluttag för nätverk i alla rum. Har du möjlighet så se till att dra kabel från en central plats till så många rum som möjligt. På den centrala platsen kan du sedan bygga hjärtat i ditt nätverk.

Planera din trådlösa accesspunkter

För att det skall bli riktigt bra för dina mobila enheter (mobiltelefon/plattor/bärbara datorer) där hemma skall du planera hur du placerar dina enheter. De olika accesspunkterna kommer att påverka varandra om de försöker prata samtidigt på samma frekvenser/kanaler. Har du möjlighet att placera en punkt som täcker hela hemmet med bra hastighet kan det vara att föredra.

Säkra upp ditt nät fysiskt

Om du har en central punkt i ditt nätverk har du möjlighet att bygga in fysisk säkerhet för hela hemmets nätverk. Med fysisk säkerhet menas i detta fall att du skyddar din elektriska utrusning, och ser till att ha backup för strömavbrott. Genom att placera en UPS och koppla din nätverksutrustning till den så kommer den se till att ge din utrusning spänning genom ett inbyggt batteri. Den ser till att störningar från elnätet inte når din nätverksutrustning. Har du fiber kommer dessutom inga elektriska signaler genom kabeln i ditt hus.

Utrustning runt om i huset

Om du skall koppla in trådlösa accesspunkter eller annat för ditt nätverk kan du använda enheter med PoE, vilket betyder Power Over Ethernet. Då kör du spänningsmatning till din utrustning via nätverkskabeln. Gör du det kommer din UPS på den centrala punkten att förse ditt nätverk med spänning även om det blir strömavbrott. Det finns router/switchar att köpa som har PoE inbyggt i sig, och flera olika trådlösa accesspunkter som kan spänningsmatas på det sättet. I annat fall går det att sätta en liten dosa i början och änden av kabeln som gör att du kan använda nätverkskabeln för att ge ström till enheterna. Fråga efter det när du köper nätverksutrustning för att bygga ditt nätverk hemma.

Sammanfattning

  • Se till att du har fiber till ditt hus
  • Ha en central plats i hemmet för ditt nätverk
  • Ha en UPS, batteribackup, för din nätverksutrustning
  • Bygg ditt nätverk med kabel till så många platser i huset som det är möjligt
  • Planera hur du sätter dina trådlösa accesspunkter så de inte stör varandra för mycket
  • Använd gärna enheter med PoE som strömförsörjer ditt nätverk från den centrala platsen