Sålt din fastighet?

Om du säljer din fastighet behöver du göra en överlåtelse av ditt medlemskap i Byafiber för att de nya ägarna ska kunna fortsätta använda fiberanslutningen.

Fyll i överlåtelseblanketten och maila den till kontakt@byafiber.se eller lämna den till någon i styrelsen.