Årskrönika för Byafiber 2017

Året som gick 2017 för Byafiber

Byafiber - Året som gick 2017 -årshjulDet för Byafiber intensiva 2017 kan nu läggas bakom oss som ett lyckat år. Ett av de största infrastrukturprojekten genom tiderna i området har rullat igång och nästan kommit halvvägs.

Det har hänt massor under året, och i den här texten kan du läsa om vad som hände månad för månad. Om du inte minns eller vill fördjupa dig så får du länkar till artiklar på vår webbsida där du kan läsa mer.

Januari

Året började i full fart, med en ny styrelse som tillträtt på extrastämman som föreningen hade i december 2016.

Det stora arbetet i januari var att slutförhandla för att få till ett avtal med en totalentreprenad om bygget av vårt fibernät. Dessutom gjorde vi klart med ansökningar som Trafikverket skulle behandla för att vi skall få lägga fiber utmed deras vägar.

Föreningen betalar KO i en klump som betalar tjänsteleverantör för tjänsterPå webbsidan fick du lära dig hur pengarna snurrar i föreningen, vilket kan vara bra att förstå när det gäller valet av kommunikationsoperatör. Kostnaden för att ha fiberanslutning är mer än vad tjänsterna (internetanslutning, telefoni och tv) kostar. Du kunde också läsa om hur upphandling av kommunikationsoperatör går till och vad vi ska överväga i anbuden.

I januari satte vi också ett datum för att garantera lägsta pris för en fiberanslutning, och vi började att ta in anslutningsavtal från medlemmar.

Endel har tvekat på att skaffa fiber, och menat att mobildata via exempelvis 5G är framtiden. Det är lätt att redovisa tre punkter som visar på fördelen med fiber framför mobildata.

Februari

Byafiber - Ansökan till TrafikverketAnsökan lämnades in till Trafikverket, och vi visste att beskedet skulle dröja ett par månader. Dessutom lämnades en ansökan in till samråd med Länsstyrelsen för bland annat kulturhistorisk mark.

I mitten av februari gick tiden ut för kommunikationsoperatörer att komma in med anbud. Vi fick fyra olika anbud, och det har visat sig väldigt ovanligt att en fiberförening får så många anbud.

Denna månad fanns vi två dagar på ICA Supermarket i Ullared respektive Gällareds bygdegård för att samla in anslutningsavtal. Det resulterade i att 147 avtal kom in. Det var något för få för att kalkylen skulle gå ihop, så det var fortfarande arbete kvar att göra innan vi kunde ge startsignal för bygget.

Föreningen fick igenom en ansökan om att verksamheten är momspliktig, och vi fick veta att vi inte behöver lägga på moms på anslutningsavgiften.

På webbsidan fick vi döda myten om att det skulle vara svårare att få äldre att skaffa fiber.

Du kunde också läsa om experterna på mobildata som menar att du skall välja fiber, och om hur Sverige halkar efter i 5G-utbyggnaden. Du kunde granska uträkningar hur mycket datamängd det går att titta på strömmad tv, och fundera på hur det påverkas med de avtal du kan skriva med mobiloperatörerna. Alltså en rad fler artiklar som visar på att det är fiber som är framtiden.

Mars

I början av mars var avtalet om totalentreprenaden klar. Byafiber skrev avtal med Miljösschakt om totalentreprenad, de utför själva grävarbetet och anlitar sedan Blacklink Networks för fiberarbetet.

Några veckor senare meddelade föreningen att IP-Only vunnit upphandlingen som kommunikationsoperatör för Byafibers fibernät.

Sista dagen för att ansluta sig till lägsta pris var den 31:e mars, och då hade 205 medlemmar skrivit på för 233 anslutningar, vilket gjorde att vi kunde ge startsignal för projektet.

April

När avtalet blev klart med IP-Only så granskade vi närmare vad det innebär med en gruppanslutning där många medlemmar tecknar samma tjänstepaket.

Inför årsstämman i april gjordes en enkätundersökning om vilka tv-kanaler medlemmarna i Byafiber vill ha. Där kunde styrelsen se om det matchade det som fanns i de olika paketen för gruppanslutning som tjänsteleverantörerna erbjuder. Det visade sig att matchningen kräver att många behöver komplettera med andra paket för att få de kanalutbud de önskar. Flera skulle kunna nyttja gratistjänster för att titta på tv och på så sätt få en lägre kostnad totalt. Att titta på tv via triple-play innebär ofta speciell utrustning (tv-boxar), men det går att titta på andra sätt vilket det redogjordes för på webbsidan.

Anslutningsavgift samt en första större delinbetalning av insats togs in av medlemmarna.

Årsstämman hölls den 20:e april i Gällareds bygdegård. Förutom att redovisa enkätundersökningen hölls stämmoförhandlingar. På plats fanns Miljöschakt, Blacklink Networks och IP-Only som presenterade sig och berättade mer om vad de kommer bidra med att göra vårt fibernät bra.

Vår webbsida lärde ut vad en UPS är och hur den fungerar, en sak som kan vara bra att ha för att hålla fibernätet levande hemma hos dig även om det blir strömavbrott.

Maj

I maj meddelade Telia/Skanova att de kommer lägga ner två av tre telestationer i fibernätets område redan hösten 2018.

Juni

Föreningen fick besked om att länsstyrelsen, efter kompletteringar, godkänt ändringsansökan med uppdaterad budget och slutdatum som lämnats in gällande EU-stödet.

Juli

I juli var det ganska lugnt i Byafiber. Styrelsen tog en välbehövlig paus efter en oerhört intensiv vår med mycket arbete bakom kulisserna. Många anslutningsavtal, markavtal, avtal med entreprenörer, ansökningar till en rad olika myndigheter och mycket annat har fått ta tid. Dags för en stunds återhämtning innan själva bygget skulle starta.

Augusti

Nu närmade det sig byggstart, så vi informerade mer om hur du skall gräva ner fiber i din trädgård. Det berättades också mer om hur du kan bygga nätverk hemma.

Vi redovisade planen att starta vid Åsen och arbeta sig upp via Gunnlered till Lilla Backa som första del i fiberbygget.

September

Nu var det äntligen dags för grävmaskinerna att sätta igång. Nästan på veckan fem år efter att föreningen startades togs det första skoptaget vid Åsen.

På webbsidan hittade du en video som visade hur arbetet går till, och det kom en text där du kunde läsa mer om hur fibertråden når hem till dig.

Oktober

Oktober rivstartade vi med att dela ut slang och markeringsband till de som skall gräva själva i trädgården.

Det genomfördes också en teknikträff i bygdegården, där en mer robust och komplett installation för hemmet presenterades, så att du bättre kan planera var du vill ta in fibern i ditt hus.

Arbetet med att gräva ner slang fortsatte och första delsträckan från Åsen till Lilla Backa blev klar. Sista delen av månaden så grävdes det i och kring Lilla Backa.

November

Kap med diamantklinga för att göra skåra till fiberNovember startade med att arbetet att gick från Lilla Backa till Skärshult. Därefter fick grävlaget ta sig an sträckan från Bålabron via Björshult till Lunnagård.

När de arbetade med den här sträckan passade vi på att beskriva lite mer om hur entreprenörerna hanterar berg genom att dela en video.

Den sista november togs också den andra delbetalningen av insatsen in, och tack vare det sätt som arbetet hittills gått kunde vi ta ut en lägre summa än vad vi planerad i början av året.

December

Miljöschakt förbereder arbete enligt TA-plan

December började med arbete i Brokared, och en vecka in månaden hade grävarna nått den nordligaste utposten av vårt fibernät. De åkte vidare till Bossflaten för att gräva till Bolsteråsen och Svedjorna.

Precis innan jul blev de klara där, och arbetet med att binda ihop Bossflaten med Brokared och Lunnagård blev i det närmaste klart. Det innebar första delsträckan utmed en Trafikverketväg, som gav oss möjlighet att berätta mer om vad det innebär.

Det nodhus som skall leverera signal till alla anslutningar i nätet beställdes, och på webbsidan fick du lära dig mer om vad nodhuset faktiskt innehåller och vad det krävs för att få det på plats. Du fick också lära dig hur en fiberkabel ser ut. Eftersom grävlaget gjorde de första tryckningarna nu så passade vi på att berätta hur det går till.

Vid årets slut var vi 214 medlemmar i Byafiber, och tillsammans har vi beställt 244 anslutningar.

Sammafattning

Det har varit full fart i projektet under hela året. Styrelsen har arbetat hårt med ansökningar och budgetar för att få igång projektet. Styrelsen har haft nio protokollförda möten, och ett kontinuerligt arbete för att få allt att flyta på. Det är samförläggningar, kontakt med de boende där grävlaget arbetar och inte minst att få klart med de där sista avtalen och inbetalningar från medlemmar.

Styrelsen har varit Johanna Dahlqvist (ordförande), Anna-Karin Berghamn (kassör), Christian Dahlqvist (sekreterare), Anders Hägnefröjd (ledamot) och Jerry Gunnarsson (ledamot)