Byggnytt: Mer stamfiber och fler abonnenter blåsta

Markus coilar fiber

Tänk att det ibland känns bra att bli blåst. Ett sådant tillfälle är när det gäller fiber, för har du blivit blåst har du fiber fram till dig. I veckan har Blacklink fortsatt att blåsa stamfiber och de har också blåst till ett antal hus som inte haft abonnentfiber tidigare.

Stamfiber från Lilla Backa till Lunnagård

Mehmed blåser 96-fiber i 25 mm slangNär de blåser fiber kopplas en kompressor in på slangen och blåser luft. Vid skarvar och om slangen är lite skadad uppstår ett mottryck som gör att luften då motverkar rörelsen framåt. Har man tur räcker det med at öppna upp vid startpunkten och släppa ut luften och börja blåsa på nytt. Det samlas ganska stora mängder luft när det är slangar på 25 mm som är upp emot 1,5 kilometer långa, så det tar en stund att tömma slangen på luft. För de här större slangarna har det haft en större kompressor med sig.

Blacklink tackar alla er som tar det försiktigt förbi de platser där de är ute och arbetar.

Markus coilar fiberEtt större stamstråk som Blacklink har blåst är från Lilla Backa via Kärnebygd och Björshult till Lunnagård. På ett ställe fick slangen grävas upp för att det gick så trögt.

I det här fallet öppnades slangen och det gick att blåsa fram fibern. Sedan blåses så mycket fiber fram så att det räcker till nästa skåp. Fibern läggs i en åtta som de sedan vänder på och blåser vidare. Fiberblåsarna pratar då om att ”coila” fibern.

Fler har fått abonnentfiber

Under fredagen fick fler abonnentfiber, fiber till sitt hus från närmsta skåp. För den del som är norr om Gällared återstår det nu bara något enstaka hus där vi inte har klart med slang.

Skarvschema under uppbyggnad

När alla stamfiber och kundfiber är på plats skall fibertrådarna i fiberkabeln svetsas samman. För att det skall bli rätt görs ett schema där det är bestämt vilken fibertråd i vilken fiberkabel som skall svetsas samman. Det är något som Daniel på Blacklink sitter och arbetar med. När han är klar börjar de svetsa ihop fiber i vårt nät.

Det betyder också att vi snart kommer påbörja installationer i fastigheter, så det är hög tid att ha helt klart för sig hur du skall ha fibern hela vägen in i huset. Vi kommer snart att boka tid för att komma in i husen och göra installationerna av fiberuttag och montering av mediakonvereterare (CPE).

Från Skog till Silvagärde

Miljöschakt gräver vid NorrskogI Gällareds Skog jobbar Jan, Ulrika och Daniel från Miljöschakt vidare. De kommer att göra en förflyttning och börja från Silvagärde för att arbeta sig tillbaka via Bonnaberg till Skog, under tiden som vi för samtal med underentreprenörer till E.ON om samförläggning i Månagärde. Tyvärr är de inte så långt fram i sina processer och det verkar bli svårt att få till ett samarbete. Vi får se vad de kommer fram till tills dess att Miljöschakt är tillbaka i Skog.

Byafiber har skaffat en kabelsökare

Kabelsökare eC.A.T4+ och Genny4Föreningen har skaffat en kabelsökare för att vi skall kunna sätta ut vårt fibernät när det är andra grävprojekt på gång. Eftersom nätet inte är klart finns det inte registrerat på Ledningskollen än, så det är tacksamt om du hjälper oss att berätta om du ser grävprojekt på gång. Då markerar vi ut fiberslangen för att undvika att den grävs av.

Miljöschakt kommer att använda kabelsökaren under byggtiden som extra hjälp att hitta kablar i marken, vilket gör att de kan arbeta mer effektivt.

Du kan läsa mer om kabelsökaren i en egen artikel.

Inga besked från myndigheter än

Byafiber väntar på besked om bygglov från kommunen och om utbetalning av stöd från Länsstyrelsen.

Vi hoppas få startbesked från kommunen i början av nästa vecka för att kunna sätta noden på plats.

Länsstyrelsen handlägger vår ansökan om utbetalning av stöd för fiberutbyggnad. Vi har skickat in en rad kompletteringar, senaste igår fredag, för att få stöd utbetalt. Hittills har vi kunnat finansiera projektet med den insats du som medlem betalat och ett förskott på stödet på en miljon kronor. Eftersom det ser ut att dröja med handläggningen måste vi troligen aktivera det byggkreditiv som Falkenbergs Sparbank ställer upp med.