Byafiber har utrustning för att söka efter kabel

Kabelsökare eC.A.T4+ och Genny4

Kabelsökare eC.A.T4+ och Genny4Byafiber har köpt in utrustning för att kunna söka efter el/teleledningar och fiberkabel.

När det skall grävas är det föreningens uppgift att sätta ut var fiberkabeln går, så att den inte grävs av. Det här verktyget gör det möjligt att med hjälp av söktråden hitta fiberslangen. 

Byafiber skulle kunna välja att köpa tjänsten där någon sätter ut vår fiberkabel när det är grävarbete på gång. Ett alternativ är att vi har egen utrustning och i egen regi kan utföra arbetet. Styrelsen valde det sista alternativet, eftersom vi i föreningen har bra koll på var fibern går och vi snabbt kan vara på plats och hjälpa till.

Den kommer används redan nu vid själva bygget av fibernätet för att gräventreprenörerna snabbt skall hitta kablar i marken. Det gör att själva bygget kommer gå smidigare och effektivare när de med högre precision kan ”se” vad kablarna går under marken.

Hur fungerar det?

Det vi skaffar är sökverktyget eC.A.T4+ tillsammans med signalgeneratorn Genny4 från Radiodetection. Signalgeneratorn kopplas in på söknätet vid ditt hus, eller i ett kopplingsskåp. När handenheten hålls över söktråden piper den, och på en skärm går det att läsa av hur djupt söktråden ligger. Det går också att känna om det finns en elledning i marken på samma sätt.

Du kan läsa mer om hur den fungerar på en egen sida.

Hör av dig om du behöver kabel utsatt

Om du skall gräva och behöver ha fiberkabeln utsatt, hör av dig till Byafiber på kontakt@byafiber.se så hjälps vi åt att markera ut var kablarna går.