Byggnytt: Så går det med bygget

Plats för kopplingsskåp där fiber skall fördelas till olika hus och vidare till nästa kopplingsskåp, med olika dimensioner på slangarna.

Grävning pågår:

  • Lilla backa
  • Skärshult

Kommande sträckor:

  • Kärnebygd, Fileslätt
  • Bålabron, Björshult, Bolsteråsen, Lunnagård

Grävning klar:

  • Klackebo
  • Åsen, Buskabygd, Gunnlered och Låghult

Nedan finns ett diagram som i grova drag uppskattar hur mycket som är klart av vårt fibernät. Det skall inte ses som ett exakt mått av hur stor del av sträckan som klar.

Diagrammet uppdateras med ojämna mellanrum.

Byafiber - Så går det