Dags att ta in nästa delbetalning

Nu börjar grävningen vid Bålabron

I stort är nu vårt fiberprojekt färdigbyggt och vi börjar närma oss en punkt då vi kan se slutpriset för en fiberanslutning. Snart är vi över mållinjenDock finns det en del frågetecken kvar innan vi korsat mållinjen helt. Det är en del administrativa kostnader kring Trafikverkets vägar, dokumentation, besiktning av nätet etc som gör att vi ännu inte kan fastställa slutkostnaden helt. En annan anledning är att vi inte med säkerhet kan säga vad Länsstyrelsens handläggare bedömer som stödberättigat eller inte, och att deras handläggning drar ut på tiden.

Besked och utbetalning av stöd dröjer

I dagsläget har vi fått utbetalt stöd för fakturor fram till april. Eftersom utbetalningarna dröjer från Jordbruksverket/Länsstyrelsen utnyttjar vi en relativt stor byggkredit som kostar oss pengar. Falkenbergs Sparbank har givit oss bra villkor för byggkrediten, men det är en onödig kostnad som ligger och tickar i väntan på besked om ytterligare utbetalningar av stöd.

Vi sänker kostnaden tillsammans

Inbetalningar av insatsGenom att ta in en andel till för fiberanslutningen kan vi tillsammans se till att minska den extra kostnad som räntan på byggkrediten ger oss. Därför har styrelsen beslutat att ta in delbetalning från medlemmarna på 3300 kr, vilket gör att den totala summan för anslutningsavgift och insats är uppe i 20 000 kr.

Detta är tredje delbetalningen

Styrelsens förhoppning är att detta skall vara den sista delbetalningen, men eftersom det finns flera osäkra parametrar kvar är det inget som med säkerhet kan fastställas. Ni känner säkert igen bilden här intill om hur styrelsens plan med delbetalningar har varit från start. Skulle behov uppstå kommer styrelse ge besked så snart det går, allt för att hålla nere kostnaden så mycket vi kan.

Sista betalningsdatum 30:e november

Du som medlem kommer att få en faktura skickad till dig med sista betalningsdatum den 30:e november. För dig som har skaffat ny e-postadress så ber vi dig att skicka uppdaterade uppgifter till kontakt@byafiber.se.