Kontrollmätning av fiberanslutningen

För att kvalitetssäkra fiberanslutningen kommer en mätning av varje enskild fiber i fibernätet att genomföras. Det som mäts är att signalen är tillräckligt stark hela vägen från nodhuset till mediakonverteraren hemma hos dig. Man använder sig av en metod som kallas OTDR-mätning.

Låt oss titta närmare på hur en sådan mätning fungerar.

Varje skarv reflekterar lite ljus

I en svets blir det en liten snittyta. Denna yta reflekterar lite, lite ljus, och det gör att det vid noden kommer synas små, små reflektioner för varje svets. Skulle fibern vara skadad eller ha ett fabrikationsfel med små luftbubblor i ger det också upphov till reflektioner.

Ljuspuls i fiberkabel när den mät med OTDR

 

Puls och tid bestämmer kabelns längd

Ljuspulsen skickas från noden. Vid skarvarna kommer en liten andel reflekteras, och genom att mäta den tid som gåt från att pulsen skickade tills dess att den kommer tillbaka kan avståndet till skarven bestämmas.
När laserpulsen når änden av fiberkabeln reflekteras i princip hela den resterande ljussignalen och studsar tillbaka till noden.  Det gör att det går att bestämma hela kabelns längd med stor noggrannhet.

Vad dämpar signalen i kabeln?

Kabeln i sig dämpar signalen lite hela tiden. Varje skarv kommer också att dämpa signalen något.

I bilden syns några små, småhack där svetsarna finns. Avståndet för själva kabeln är cirka 11,72 kilometer.

Två olika våglängder används för att mäta

OTDR-mätning av fiberkabelDen här typen av mätningar görs med en teknik som heter Optical Time Domain Reflectometer, OTDR. Instrumentet sm används skickar laserpulser vid två olika våglängder, 1310 nm och 1550 nm. och mäter sedan ett medelvärde av pulserna som skickats under en viss tid.

Dämpningen av signalen, alltså hur mycket svagare signalen blir per kilometer i fiberkabeln, mäts storheten decibel/kilometer [db/km]. När dämpningen ligger under 0,2 db/km anses det att fibern håller god kvalité. I bilden hål den 11,72 km långa kabeln en dämpning på 0,154 db/km