Dags för medlemsavgiften

Byafiiber - Dags att betala medlemsavgiften

Nytt år, och dags att betala medlemsavgiften igen. På stämman förra året beslutades att medlemsavgiften är 200 kr. Men vad används medlemsavgiften till?

Varje fastighet som är ansluten till fibernätet är också medlem i Byafiber ekonomisk förening [enligt §4 i stadgarna].

Medlemsavgiften är till för föreningen

Medlemsavgiften används för att täcka föreningens löpande kostnader, som bank & bokföringsprogram, bokföring och kostnader för fakturering, bokföring, årsredovisning och kostnader för möten (exempelvis årsstämma). Medlemsavgiften betalas av alla, oavsett om du har en passiv eller aktiv anslutning.

Årstämman bestämmer storleken på medlemsavgiften

Eftersom vi haft föreningen i ett par år vet vi att de kostnaderna ligger på ungefär 200 kronor per medlem och år [enligt stadgarna §7.1 får den högst vara 500 kr].

Medlemsavgift täcker inte driften av fibernätet

Medlemsavgiften täcker alltså inte kostnader för drift av fibernätet, utan bara omkostnaderna att vara en ekonomisk förening.. För driften kan föreningen ta ut en byanätsavgift [enligt stadgarna 7.3], vilket hittills inte gjorts. Summan beror på hur många aktiva anslutningar vi har i fibernätet och blir det riktigt många som aktiverar sin anslutning blir den avgiften låg. En annan parameter som styr är hur fibernätet kommer att avskrivas, och innan projektet är helt slutfört kan vi inte sätta en siffra på den summan.

Ingen byanätsavgift ännu

Eftersom vi inte vill ta ut avgifter i onödan var vi väntat med det för att se vilken anslutningsgrad vi får och vad avskrivningarna blir. Det kan alltså behövas ta ut en byanätsavgift senare, men tills vi med säkerhet kan se vad den skulle hamna på har styrelsen avvaktat med detta.

Byafiber är inte ett vinstdrivande företag, utan ett företag medlemmarna äger tillsammans för att få en robust fiber till lägsta möjliga kostnad [beskrivs i stadgarna §2].

Kommer du ihåg hur pengarna snurrar?

För den som vill friska upp minnet på hur pengarna snurrar i föreningen kan läsa artikeln som beskriver detta. Där beskriver vi närmare den affärsmodell som Byafiber arbetar efter för att driva fibernätet.