Marknadsanalysen inlämnad

Marknadsanalys

MarknadsanalysI ett första steg mot bredbandsbyggandet har vi nu lämnat in en marknadsanalys (för Gällaredsgrenen) till Länsstyrelsen. Ett steg vi känner oss mogna att ta nu när Gunnarpsgrenen börjat komma igång och starta sitt arbete.

Detta kommer sedan att följas av mer detaljerade projektansökningar.

//Christian