Nu uppdaterar vi din karta

För att kunna göra en bra kalkyl i ansökan, och söka rätt summa håller vi nu på att uppdatera kartorna. Det är ett arbete vi gör tillsammans med RaLa, som gjorde vårt förra projektunderlag. Det som är intressant att se är hur stor del av de grävda metrarna som vi delar på.

Vad kostar mest?

En av de dyraste och mest svårbestämbara kostnaderna för fibernätet är grävkostnaden. Beroende på hur markförhållandena ser ut kommer grävkostnaden att ändras. Hur dyr den varje meter blir för en medlem bestäms i stor grad också hur många som delar på gropen som grävs. För dig som är nyfiken på att veta mer om hur det går till när fiberkabeln förläggs kan läsa det i en annan artikel.

Vi delar på grävkostnaden

Vi delar på grävkostnadenLåt oss säga att du har bestämt dig för att skaffa fiber, och du kommer därför att få en slang framdragen till din tomt. Har du en granne intill kommer ni kunna dela på kostnaden för gropen som grävs till er. Har ni ännu en granne som vill vara med kommer priset sjunka till en tredjedel och så vidare.

Eftersom det är ganska stora avstånd på landsbygden gör det rätt mycket på priset. Låt säga att det på en kilometer bara finns ett hus, och det kostar 75 kronor metern att gräva ned en slang. Då blir priset för den sträckan 75 000 kronor.

Exempelkostnad per kilometer med fler slanagar i gropen

Som du ser i diagrammet blir kostnaden bara 37 500 kr om det finns två hus på sträckan som delar grop, och sjunker till 25 000 kr för tre hus och så vidare. Eftersom vi delar på grävkostnaden solidariskt i föreningen skulle egentligen diagrammet fortsatt till antalet medlemmar i föreningen som du hittar i högerspalten på sidan. Hur priset påverkas av olika antal medlemmar och grävkostnader har vi berättat med ingående om i en annan artikel.

Kommer du däremot i efterhand och vill ha fiber till ditt hus får du själv stå för den fulla kostnaden för grävningen och allt annat som kommer till.

Alla hus på vägen är intressanta

Varje hus som fibernätet passerar kan vara med och dela på kostnaden. Det spelar ingen roll om det är ett parmanentboende eller ett fritidshus. Varje ny anslutning kommer göra att den anslutningsavgift som du att behöver betala blir lägre och lägre.

Om inte alla dina grannar är med är det alltså idé att berätta om varför de skall skaffa fiber, och se till att de anmäler sig så snart de bara kan. Annars kanske det inte kommer med i projektplanen och får betala ett betydligt högre pris senare. Speciellt som ingen annan kommer dela på kostnaden att gräva ner en slang från närmsta skåp till deras tomt.

Vi tar fram nya kartor just nu

Peter och Ulf uppdaterar fiberkartor tillsammans med Jonas Pihlqvist från RaLa.
Peter och Ulf uppdaterar fiberkartor tillsammans med Jonas Pihlqvist från RaLa.

Sedan vi startade projektet 2012 har vi fått fler som är intresserade av att få fiber och ändrat området något, vilket betyder att vi behöver nya kartor. Därför håller vi på att uppdatera våra kartor så att det rätt till den ansökan vi kommer göra i höst. Vi har varit hos RaLa i Göteborg som hjälper oss med kalkylunderlag och kartor till ansökan för att stämma av vilka hus och områden som skall räknas med.