Rapport från styrelsen november 2019

Styrelsen har haft möte och vill dela med sig lite av hur läget är i vårt samägda företag Byafiber.

Flera avgrävningar

Det stora punkten är att vi haft fyra avgrävningar med avbrott för abonnenter, och dessutom något tillfälle med skadad slang (men där fiberkabeln har klarat sig). Avgrävningarna har uppkommit i samband med nedgrävning av elkabel.

Detta gör att föreningen ligger ut med stora summor i reparationskostnader, och vi har reklamationsärende hos Eon.

En av kabel som skadades (samtidigt som en högspänningskabel) hade 96 ledare på en relativt lång sträcka. Reperation som blev mycket kostsam.

Blacklink Networks har hjälpt oss snabbt

Styrelsen vill skicka en eloge till Blacklink Networks som agerat snabbt och reparerat felen under följande arbetsdag, oftast innan lunch.

Snart är stora grävprojekt över

Ekologisk markeringsfärg

Det mesta av alla grävprojekt Eon genomför just nu är snart avslutade, vilket förhoppningvis gör att vi kan känna oss lugnare igen.

Det har varit ett digert arbete med många snabba utsättningar och ständiga ändringar på var och när det skall grävas. Det gör att vi haft en del kostnader för det arbetet, eftersom det är ledningsägarens uppgift att sätt ut fiberkabelns sträckning.

Den färg som vi markera ut fiberkabeln med är rosa (för att kunna ses i gräset, annars brukar det sättas ut med grön färg) och är ekologisk, för att minimera påverkan på djur och miljö.

163 aktiva anslutningar

I september var det 163 aktiva anslutningar i vårt fibernät. Antalet har varierat lite under året. Några har lämnat nätet (utflyttning) och nya har tillkommit (inflyttning).

Antalet aktiva anslutningar är viktiga för att kunna göra bra beräkningar för framtida kalkyler och vad som täcker våra driftskostnader. Det hade varit önskvärt att få lite fler aktiva anslutningar.

Slutredovisningen inskickad

Slutredovisningen till Länsstyrelsen är inskickad i september, och vi väntar på att de skall börja handlägga den. Under tiden tills dess att den är godkänns kommer de hålla inne en del av bidragspengarna.

Renovering av markeringstolpar

Markeringsstolpe för fiberkabel under mark

Ett annat arbete som ni kan ha noterat är att vi renoverat markeringsstolpar som visar att det går fiberkabel under marken.

Ofta sitter det vid ett dike för att påminna om att det finns slang den dag dikena skall rensas. Känner du till något ställe där vi borde komplettera med en stolpe så är vi tacksamma om du hör av dig.

Vi fortsätter förstärka nätet

Känner vi till att det kommer bli schaktning på sträckor där vi inte har slang idag undersöker vi om vi kan vara med för att bygga ut och förstärka vårt nät.

Vi har någon sådan sträcka där vi kommer vara med och få slang samförlagd under början av nästa år.

Har du frågor hör av dig

Detta är en sammanfattning av de större sakerna styrelsen arbetat med under sommaren och hösten.

Har du några frågor hör gärna av dig till styrelsen.