Byggnytt: Fiberslang till Spetsebo och Stenstorp på gång

Fiberplogen plöjer slang i Spetsebo

Fiberplogen plöjer slang i SpetseboDet har varit lite tyst på den här sidan ett tag. Dock har inte grävmaskinerna som lägger ner fiberslang i bygden tystnat. De kör på i full fart och kan nu siktas i Spetsebo på sin väg mot Stenstorp.

Sträckan från Gällared till Välasjö är klar, och där håller Blacklink Networks på att blåsa, svetsa och snart installera fiber. Sedan vi gjorde en uppdatering på sidan har Miljöschakt också hunnit att ta sig an Skälstorp och gjort klart där, innan de satte av genom skogen mot Spetsebo.

Grävarna har den senaste tiden också återställt efter vinterns grävning. På grund av tjälen i vintras lät det sig inte göras då, och samtidigt har det varit viktigt för projektet att få ner slang för att kunna hålla tiderna i projektet. Därför har det dröjt till nu.

Hur ser tidsplanen ut framöver?

Vår tidsplan för projektet med att allt skall vara i drift i slutet på augusti ser ut att kunna hålla för de allra flesta, vilket vi är väldigt glada för. Detta mycket tack vare alla er i föreningen som hjälpt till på olika sätt, genom att upplåta plats till rastkoja, hjälpt till att berätta var det kan finns hinder på vägen och hjälpt till med återställning (själva gjort finjustering av mark, sätta uppstängsel). Det har gjort att våra grävare kunna fokusera på och använda sin tid på att få ner slangen i marken. Eftersom det är en stor del av projektkostnaden så hjälper det till att få en lägre kostnad för din fiberanslutning.

Vad återstår efter Stenstorp?

När grävmaskinerna nått fram till sista huset i Stenstorp finns det en del kvar att göra. Dels är det några korta slangar till en eller två fastigheter kvar att göra på några ställen (i Skärshult, Silvagärde och och Skog).

Bron över Ätran vid GällaredDen längsta sträckan är från Gällared ner till Bällsforsen, med en avstickare mot Kilahed och Vismered kommer att göras efter semestern. Sträckan går utmed en Trafikverketväg, vilket betyder att det krävs extra skydd.

Den sträckan har vi under lång, lång tid haft diskussioner med Trafikverket om hur vi skall hitta en lösning för bron över Ätran. Det skall fungerar för oss i fiberföreningen, Trafikverketes regelverk och Trafikverkets väghållare. Nu har vi kommit fram till en lösning, så att vi kan arbeta med hela sträckan på en gång, vilket är bra när det gäller skydd för de som arbetar utmed vägen.

Det rör sig om ungefär åtta abonnenter som får fiber från Gällared och söder ut mot Bällforsen, så det allra flesta kommer ha slang i marken innan semestern. Efter att slangen är klar skall det blåsas fiber, och det kan i visa områden också dröja till efter semestern.