Byggnytt: Mer stamfiber på plats

Miljöschakt gör tryckningar under väg 154

Efter ett två dagars arbete är nu stamfibern från Gällared till Hägnen, Knarrhult på plats. Det tog stopp på ett par ställen på grund av klämd slang.

Samtidigt har Miljöschakt gjort en första tryckning under väg 153.

Många har nog sett de svarta Blacklink Networks-bussarna som kör runt i bygden just nu. Det är flera olika arbetslag med olika uppgifter som arbetar parallellt och intensivt med vårt fibernät. Det handlar om att blåsa fiber, svetsa fiber och installera fiberutrustning i husen.

Mehmed blåser 288 fiber i regnetIdag blev de klara med den sista sträckan stamfiber för norra delen. Det är en fiber med 288 fibertrådar som de arbetat med, och idag på förmiddagen bjöds de vårregn i sitt arbete.

Nu när stammarna är blåsta måste de svetsas ihop. Dels för att vi skall få signal till nodhuset från omvärlden, dels för att signalerna skall nå ut till dig som är ansluten till Byafiber. De har flera, flera hundra svetsar av hårstråstunna fibertrådar att utföra, vilket tar lite tid.

Högt tryck för Miljöschakt

 Miljöschakt gör tryckningar under väg 154Samtidigt jobbar Miljöschakt för högtryck. Förutom arbete med sträckan Bonnaberg  till Silvagärde har de idag börjat med tryckningar under väg 153. Om du kört mellan Gällared och Ätran idag kanske du fått stanna för rödljus, en säkerhetsåtgärd för de som arbetar med vårt fibernät.

Idag lades ett rör med fiber under vägen mellan Norrskog och Skog. Totalt är det sex ställen som skall tryckas från Silvagärde i öster till Stenstorp i väster.