Hjälp till med texten i anslutningsavtalet

Styrelsen arbetar febrilt med en massa olika dokument just nu. Utifrån mallar och inspel håller vi på att ta fram upphandlingsunderlag och anslutningsavtal exempelvis. Nu tänkte vi ta hjälpa av dig.

Läs gärna vårt anslutningsavtal som ligger till grund för att du verkligen skall vara med och bygga nätet. Tanken är att avtalet skall börja gälla när en föreningsstämma beslutat att vi skall bygga vårt fibernät.

Ladda ner utkastet på vårt anslutningsavtal och skicka synpunkter till kontakt@byafiber.se.