Ny delbetalning för att få fiber kommer i november

Finasiering av fibernätet

Finasiering av fibernätet

Styrelsen har beslutat att nästa insatsbetalning skall göras i november.

Du som är medlem i Byafiber kommer få en faktura på 5 000 kronor med sista betalningsdag 30:e november. Om du har en e-postadress registrerad kommer fakturan skickas via e-post (har vi en uppdaterad e-postadress?).

Nu är projektet i full gång och fakturorna börjar komma in. Byafiber skickar in ansökan om utbetalning av stödet till Länsstyrelsen som sedan behandlar ärendet. Länsstyrelsen har en handläggningstid på ett par månader. Det betyder att föreningen behöver ligga ute med de 60 procent som vi får stöd för. Enligt planen vi presenterat tidigare tar vi nu in ännu en delsumma på din kostnad för fiber, vilket gör att vi slipper utnyttja vår byggkredit så långt det är möjligt. möjligt.

Frågor om fakturor skickas till ekonomi@byafiber.se